Aksaray-Konya Yolu 22.km Yenikent/Aksaray

Sertifikalı

Yonca Tohumu

Yenikent

Yonca Diyarı

Yonca Ekimi Tavsiyeleri

Yonca Ekimi Tavsiyeleri

Yonca Ekimi İçin Toprağın Hazırlanması!

Yonca tınlı kumlu ve biraz kireçli toprakları çok sever. Arazi kurak olmalı fakat sulanabilmelidir.
Zemin suyunun çok yüksek olduğu arazileri yonca bitkisi pek sevmez. Bu yüzden arazilerde su göllenmemeli.
Toprağın asit derecesi 6.5 ph nin altında olmaması gerekli.
Kireçsiz arazilerde kireç uygulaması yapılabilir. Bu uygulamayı yaparken çok dikkat etmeliyiz.
Fazlaya kaçmadan dengeli bir şekilde ve toprak ile iyi harmanlanmış bir kireç dağıtımı yapmalıyız. Aksi takdirde kireç tohumların çıkmasını engelleyebilir.
Toprak analizi ile toprağınızın kireç uygulamasına gerek olup olmadığı konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.
Yoncanın normal ürün verebilmesi için toprağın fosfor ve potasyum kapsamı bakımından iyi olması gerekir. Drenajı çok iyi olmadır. Çünkü yonca toprak yüzeyinde biriken sudan zarar görmektedir.
Toprak tesviyesi genelde %0,01 meyilli olmalıdır.

 

Bakım ve Hazırlık
Yonca bitkisi ilk gelişmesi yabani otlara göre yavaş olduğu için ilk çimlenmesinde yabancı otlar tarafından bastırılabilir.
Yabancı otlardan iyice arıtılmalıdır. Bunun yanında kökleri derinlere gitmesinden dolayı toprak için derin sürülmelidir.
Yonca ekilecek toprak ağır killi bir yapıdaysa, toprağın sıkışmasını önlemek için, ya ekimden 1 yıl önce önce bitki olarak bir çapa bitkisi yetiştirilir ve bu bitki dekara 3-5 ton hesabı ile ahır gübresi ile gübrelenir, ya da olgunlaşmış ve yanmış olmak koşulu ile 2-3 ton ahır gübresi doğrudan yonca toprağına verilir.

Tohum Yatağının Hazırlanması. Yonca bitkisi için toprak yatağının hazırlanması oldukça önemlidir. Çok yıllık bir bitki olduğu için arazinizi yonca bitkisine uygun haline getirmelisiniz. Öncelikle ekimden önce olmazsa olmazlardan biri arazinin çok iyi sürülmesidir. Yonca bitkisinin tohumu oldukça ufaktır. Bunun için toprak çok iyi hazırlanmalıdır.
Öncelikle yonca belirtli bir boya gelinceye kadar arazideki yabani otlar çıkmamalıdır.
Bunun için arazini derin bir şekilde sürebilirsiniz. Toprak tam tavında sürülmelidir.
Arazide tezekler olmamalıdır. Ardından toprağı inceltmek için pulluk ve tımrık yada çapa çekin. Toprak iyice incelmelidir. Toprak oldukça kabarmışsa hafiften toprağın sıkıştırın. Neden ise şudur. Mibzer ekiminde, mibzerin tekerlekleri kabarık toprakta çok batarak tohumu derine ekiminin önününe geçmektir.

Yonca bitkisi 0.5 ile 2 cm derinlik arasında ekilmelidir. Yonca bitkisi çimlenmeye oldukça yatkındır fakat kesinlikle derine ekilmemelidir. Yonca ekimi yapılacak arazi ne çok sert ne de çok yumuşak olmalıdır.


Arazi iyi tesviye sağlanmalıdır.
Ekimden önce sonra ve biçimi yapılıncaya kadar 3 defa kadar sulanacağı için sulama sırasında suların arazinin belli bir yerinde birikmesi engellenmelidir.
Bir yerde biriken sular yoncanın hava almasını engeller ve zamanla yoncanın ölmesine neden olur.

Toprak yabancı otlardan iyice temizlenmeli.
Toprak yonca ekiminden önce öncelikle patlatılarak derin yumuşak bir tabaka hazırlanmalı.
Toprak kabartılıp incecik hale getirildikten sonra sıkıştırılmalıdır.
Tavında bir ekim yapılmalıdır.
Derin ekim yapılmamalıdır.
Arazinin tesviyesi iyi yapılmalıdır

TİGEM Gözlü 1 AKILLI YONCA TOHUMU

ve geçit bölgeleri ile benzerlik gösteren ekolojiler için önerilen bir yonca çeşididir.

 

Teknik Veriler

Verimli Bölgeler İç Anadolu, Doğu anadolu, Karadeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Güney Doğu Anadolu Bölgesi

Çiçeklenme zamanı orta'dır.

Dormansi sınıfı 6-7 olan çok yıllık bir bitkidir.

Ana sap içi yarı dolu, sindirimi kolay.
Kardeşlenme özelliği çok iyidir.

Ortalama ana sap sayısı 11 – 17 adettir.

Yetiştirme amacı yeşil ot ve kuru ot üretimidir.

En yüksek yeşilot verimi 2.559 kg, Ortalama kuru ot verimi 1.989,34 kg.

En yüksek yeşil ot verimi 7.139 kg, ortalama yeşil ot verimi 5.847,93 kg.

Ham protein: %22,62,

Ham selüloz: %30,46,

Ham yağ: %1,11,

Ham kül:%10,82 ,

ADF: 38,97

NDF: 44,8

RFV: 121,55