Aksaray-Konya Yolu 22.km Yenikent/Aksaray

Sertifikalı

Yonca Tohumu

Yenikent

Yonca Diyarı

Yonca Üretimi

YONCA YETİŞTİRİCİLİĞİ

Yem bitkilerinin kraliçesi olarak adlandırılan yonca, dünyada en çok yetiştirilen yem bitkisidir. Yetiştirilen tüm yem bitkilerinden daha yüksek bir besin değerine sahiptir. Hayvanlarımız için oldukça lezzetli ve besleyicidir.İçerdiği yüksek proteinin yanı sıra  10 dan fazla vitamini de bulundurduğu bilinmektedir. Özellikle karotin (provitamin A), tokoferol (Vitamin E), vitamin K maddeleri yönünden oldukça zengindir.Yonca çok yıllık otsu bitki olup boyu 50-80 cm arasında değişmektedir. 

İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ

İklim İsteği

Yonca çok soğuk bölgelerde yetişebildiği gibi oldukça sıcak bölgelerde de yetişir. Ancak unutulmamalıdır ki yonca sıcak iklimi daha çok sever ve bu iklimlerde biçim sayısı ve verimliliği bir hayli artar.

Toprak İsteği

Yonca kumsuz ve kireç içeren topraklarda iyi yetişir ve verimi toprağın fosfor ve potasyum bakımından yüksek olup olmamasına göre değişiklik gösterir. Ayrıca taban suyu yüksek ve PH değeri uygun olmalıdır. (6.5-7)

YONCA EKİMİ

Yonca çeşitli yöntemler ile ekilebilir. Bunlardan ilki tohumların el veya makina ile serpilerek ekimidir. Düzenli yağış alan bölgelerde serpme ekim başarılı sonuçlar ancak çoğunlukla serpme ekim yönteminde tohum israf olur. Yonca tarımında en iyi ekim yöntemi, sıraya ekimdir. Ancak, özel ekim makinaları kullanılır.

Ekimden sonra yonca tarlasında bakım işlemi başlar ve yabancı otlar ile mücadele en öneli kısımdır. Yonca tarımının yaygın bölgelerde yabancı ot kontrolü, özellikle bitkinin erken gelişme dönemlerinde uygulanan herbisitler ile yapılabilir.

Yonca'da her biçimden hemen sonra ve 14 gün sonra olmak üzere iki kez sulamak verimi oldukça etkiler.Özellikle Doğu Anadolu bölgemizde biçimden bir hafta önce ve biçimden bir hafta 10 gün sonra sulamanın verim açısından uygun olduğu gözlemlenmiştir. 

Sonuç olarak ,

Yonca bir yıl içerisinde çok sayıda biçilebilir. Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu gibi sıcak bölgelerimizde 6-8 biçim alınabilir. Ekilen otun verimi toprağın verimine, gübrelemeye ve sulamaya göre değişir. Ortalama olarak her biçimden dekar başına  250-500  kg kuru ot alınabilir. Verim, biçimlere göre de değişir. İlk biçimlerde genellikle verim yüksektir. Daha sonra zamanla verim giderek azalmaya başlar.Yoncada biçim aralıkları mevsimlere göre değişiklik gösterir.Erken ilkbahar ve geç sonbahar biçimlerinde biçim aralıkları 30-35 gün olmasına karşılık, büyümenin hızlandığı geç ilkbahar ve yaz aylarında bu süre 20-25 güne kadar inebilir.Yonca otu birkaç yıllık otsu bitki olduğundan İkinci ve üçüncü yıllarda verim yüksektir.


Biz Aydere Yonca olarak 

Tigem arazilerinde ürettiğimiz kendi kaliteli tohumumuzla, arazisini inceleyip toprağın asidinden suyuna kadar incelediğimiz özenle bakımını yaptığımız yoncalarımızı Türkiye‘nin her bölgesine ulaştırdığımız gibi Ortadoğunun birçok ülkesine de ihraç ediyoruz.

Ürettiğimiz yonca ile hayvanlarımızın iştahını artırarak süt veriminin artmasına destek sağlıyoruz. Ayrıca hayvanlarımızın direncini artırarak , sıcaklık stresini düşürüyor ve buna bağlı meydana gelen ayak problemlerini azaltıyoruz.

Avrupa ülkelerinin hayvancılık alanında kullanmış olduğu ileri teknoloji birçok araç ve ekipmanı bünyemizde bulunduruyoruz ve bu konuda ülkemizin öncü firmalarından olmanın gururunu yaşıyoruz. 

Yıllık 20 bin tonu aşkın üretim kapasitemizle bölgemizin en büyük Yonca üretim alım satım payına sahibiz. 

Günümüzün gerekleri olan kalite, verimlilik ve zamanında teslimat şartlarını göz ününde bulundurarak, siz değerli müşterilerimize bir telefon kadar yakınız. 

AYDERE YONCA KALİTESİ

Kendi kaliteli tohumumuzla ürettiğimiz arazisini inceleyip toprağın asidinden suyuna kadar incelediğimiz özenle bakımını yaptığımız yoncalarımızı hayvanlarınız çok sevecek

Yoncamızın faydaları meme hastalıklarının oluşumunu engellemeye yardımcı olur

Süt artışını sağlar

Hayvanın iştahında artış sağlar.

Ayak problemlerini azaltır.

Sıcaklık stresini azaltır.

Direncini artırır.

Ham protein oranı: %22,62,

Ham selüloz oranı: %30,46,

Ham yağ oranı: %1,11,

Ham kül oranı: %10,82 ,

ADF: 38,97 NDF: 44,8  RFV: 121,55